Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Współorganizator tegorocznej XII edycji Drogowskazów Kariery na Politechnice Warszawskiej – zapewnia nam bezpłatny dostęp do większości sal na warsztaty.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii jest to pozawydziałowa jednostka Politechniki Warszawskiej, której zadaniem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie procesów komercjalizacji i transferu technologii.

Najważniejsze zadania CZIiTT to m.in.:

👉Stworzenie zaplecza merytorycznego i infrastrukturalnego dla wsparcia przedsiębiorczości, transferu technologii, edukacji proinnowacyjnej i proprzedsiębiorczej;
👉Świadczenie proprzedsiębiorczych, proinnowacyjnych usług naukowo-badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych, nowoczesnych usług analitycznych;
👉Obserwacja rynku w ramach ośrodka badań Obserwatorium Technologicznego

Dzięki wsparciu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW mogliśmy BEZPŁATNIE pozyskać większość sal na warsztaty w ramach XII edycji Drogowskazów Kariery na Politechnice Warszawskiej.